Møller Medvind - metoden

Møller Medvind er et selskap etablert av Møller-familien, der unge mennesker, gjennom et godt og nært samarbeid med NAV, tilbys en full, fast stilling. Målet var å etablere et selskap helt integrert i annen virksomhet under familiens eierskap, og med en bilpleiebransje som var preget av svart arbeid og sosial dumping, var det naturlig å starte her.

Møller Medvind er helt sikre på at for å løse den store samfunnsutfordringen det er med alle unge som ikke har en jobb de kan leve av, må det tilbys fulle, faste stillinger. Et ungt menneske, uten utdannelse, eller med foreldre som kan bidra, kan ikke starte livene sine med en deltidsjobb eller en midlertidig stilling.

Et fåtall av våre medarbeidere har fullført skolen, eller annen utdannelse, likevel har de fått grundig opplæring i Møller Medvind og er i dag Norges beste innen bilpleie. Mange har fått jobb i andre selskap og noen har startet utdannelse. På den måten kan Møller Medvind ta inn nye medarbeidere i samarbeid med NAV. Samtidig får flere selskap i eierskapet og eksterne bedrifter glede av Møller Medvind sine flotte og dyktige medarbeidere.

Møller Medvind har bidratt til å renvaske bilpleiebransjen, og et fagbrev i bilpleie høsten 2021, og en ny lov som kriminaliserer kjøp av svarte bilpleietjenester fra 1. juni 2022, vil bidra ytterligere.

I Møller Medvind utføres det ypperste av bilpleie, brukte biler ser igjen ut som ut nye og vi satser nå også stort på Lakkforsegling for alle merker. En veldig god investering i en ny bil.

 

Møller Medvind-metoden

Fulle, faste stillinger er grunnsteinen i  Møller Medvind-metoden.

Nye medarbeidere blir møtt med respekt og omsorg og får ta del i beslutninger på arbeidsplassen. Det stilles krav, Møller Medvind er ikke et sted med langvarig arbeidstrening eller en tiltaksarrangør. Her skal medarbeidere få tilbud om en full, fast stilling i en ordinær bedrift, med de beste i bilbransjen. Samtidig opplever nye medarbeidere hos oss at vi er litt ekstra tålmodige, rause og har mer tid til en kaffeprat. Det handler om å bli sett, bli respektert, ha tillitt til hverandre og snakke godt sammen. Måten vi jobber sammen på kan oppsummeres i Møller Medvind-metoden.

Møller Medvind-metoden innebærer også at partene i arbeidslivet jobber sammen. Et nybrottsarbeid sammen med NAV er fundamentet vi står på. Det sikrer kvalitet i innhold, trygghet for den som deltar og de beste resultatene.

 

MollerMedvind-metoden_1410x1100_01-2022.png

Lyst til å ansette en av våre dyktige medarbeidere?