Samarbeidsavtale mellom Møller Medvind og NAV.

- Det beste vi kan gjøre er å ansette unge.

Et godt eksempel på en lønnsom investering, mener Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, som lover at NAV skal være en foroverlent støttespiller.

Høsten 2017 inngikk Møller Medvind og NAV Oslo en helt ny samarbeidsform om kvalifisering og formidling av unge arbeidssøkere. I første omgang skal unge mellom 18-30 år som står utenfor arbeidslivet og er registrert hos NAV få et tilbud om arbeidstrening. Etter de tre første månedene skal det vurderes midlertidig ansettelse og lønnstilskudd til selskapet, med mulighet for fast ansettelse etter 9 (12) måneder.

Tilsvarende avtale ble inngått med NAV Akershus i februar 2018 for kandidater til Møller Logistikk i Skedsmo. Sammen med NAV har vi et mål om at samarbeidsavtalen kan være et rammeverk som inspirerer til et mer bærekraftig og målrettet samarbeid mellom NAV og næringslivet – lokalt og i hele Norge.

Les mer om vårt samarbeid med NAV > 

 

Kunne du tenke deg å jobbe i Møller Medvind? Kontakt NAV Nordstrand, postboks 309, Alnabru, 0614 Oslo eller telefon 55 55 33 33.

 

Møller Medvind har blitt IA-bedrift. Se filmen om vårt inkluderende arbeidsliv her.